مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 19 / June
| | 2018 / 19 / June

صفحه اصلی » اخبار و گزارش

1395/10/11-معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش داد:
24 عنوان قانون مختلف مصوب دوره نهم با عدم تصویب مقررات لازم توسط هیئت وزیران، متوقف یا ناقص است.
1395/10/11-معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش داد:
ابلاغ 16 قانون به رئیس جمهور از تاریخ 1395/03/07 تا 1395/07/06
1395/09/02-
ابلاغ یک قانون موافقتنامه همکاری بین‌المللی به دولت
1395/09/02-
ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به رئیس جمهور
1395/07/07-
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک ابلاغ شد
1395/07/07-
ابلاغ پنج قانون موافقتنامه بین‌المللی
1395/07/03-
ابلاغ پنج قانون مصوب مجلس به دولت
1395/05/31-
اولین قانون مصوب مجلس دهم در روزنامه رسمی منتشر شد
1395/04/11-
انتشار قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر
1395/04/11-
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منتشر شد
1395/04/11-
قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
1395/04/09-
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منتشر شد
1395/04/09-
انتشار قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
1395/04/09-
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد
1395/04/09-
انتشار قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین ایران و عمان
1395/04/09-در روزنامه رسمی منتشرشد
قانون پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی
1395/04/09-
روزنامه رسمی بودجه 1395 را منتشرکرد
1395/04/09-
قانون عضویت ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا منتشر شد
1395/04/09-
قانون عضویت ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا منتشر شد
1395/04/09-روزنامه رسمی منتشر کرد
انتشار قانون اصلاح قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران در روزنامه رسمی