مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / May
نظارت مجلس شورای اسلامی
مقام معظم رهبری : براساس قانون و منطق، رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های جزئی و اجرایی دستگاه‌ها وارد شود و اگر مسئولین اجرایی دچار اشتباه شوند، باید مجلس از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح استفاده کند و یا اینکه رئیس‌جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود.    مجلس در همه حال باید حریت و صراحت و حقگرایى و استقلال خود را حفظ کند و راه راست را به مجریان امور بنماید و بر پیمودن آن نظارت کند.    این سخن به آن معنى نیست که نمایندگان به وظائف قانونى تذکر و سؤال و استیضاح در موارد خود عمل نکنند یا در رسیدگى به تخلفات کوتاهى نمایند. نمایندگان محترم در هر حال باید صراحت و حقگویى و آزادگى خود را حفظ کنند   
دکتر حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی

جایگاه مجلس شورای اسلامی در مقام خانه ملت و عصاره فضایل مردم و در جایگاه مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور که صلاحیت نظارت بر امور کشور را هم دارد، به قدری والاست که ...

ادامه
در صحن علنی مجلس صورت گرفت
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
طرح تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال در دستور کار یکشنبه 27مجلس
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:
رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در دوران تصدی دکتر فرهادی
با موافقت نمایندگان؛
تحقیق و تفحص از وزارت علوم رد شد
قره خانی خبر داد:
تحقیق و تفحص از ثبت سفارش و واردات خودرو کلید خورد
معاونت نظارت واکاوی می کند
گزارش 9 دوره تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش داد:
تقدیم 24 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:
تصویب تقاضاهای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا» و «بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف »
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از «بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی»
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از «صندوق ذخیره فرهنگیان»
بیشتر