wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| | 2017 / 19 / October
| | 2017 / 19 / October

صفحه اصلی » اخبار

1396/06/27-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1396/06/26
1396/06/20-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/06/13 لغایت 1396/06/19
1396/06/15-
بررسی مافیای صنعت خودروسازی در کمیسیون اصل نود
1396/06/13-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/06/06 لغایت 1396/06/12
1396/06/07-
گزارش بدهکاران بانکی نهایی شد/شناسایی 800 بدهکار عمده
1396/06/06-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/05/30 لغایت 1396/06/05
1396/06/05-
تخلفات در واگذاری ها به بخش خصوصی به کمیسیون اصل نود رسید
1396/06/04-
تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نهایی شد/عزل مدیران متخلف در دیوان
1396/05/30-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/05/23 لغایت 1396/05/29
1396/05/26-
یوسف مجتهد مشاور رئیس کمیسیون اصل نود شد
1396/05/25-
شکایت یک نماینده به کمیسیون اصل نود به دلیل عدم معرفی وزیر علوم
1396/05/24-
تشکیل کارگروه وزارت نفت و کمیسیون اصل نود
1396/05/23-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/05/16 لغایت 1396/05/22
1396/05/19-
کمیسیون اصل 90 مجلس دیوان می شود؟
1396/05/16-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/05/09 لغایت 1396/05/15
1396/05/09-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ1396/05/02 لغایت 1396/05/08
1396/05/04-
کمیسیون اصل نود تا پایان سال به دیوان تبدیل می شود
1396/05/03-داود محمدی مطرح کرد:
تهیه طرح تازه ای درباره «ساماندهی نظام پرداختی مدیران» درکمیسیون اصل نود
1396/05/01-پارسایی مطرح کرد:
ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در اسناد رسمی مسلم است
1396/04/26-
گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/04/19 لغایت 1396/04/25