wait لطفا صبر کنید
| | 2017 / 25 / June
| | 2017 / 25 / June

صفحه اصلی » اخبار

1395/10/08-محمدی مطرح کرد:

دولت باید هرچه زودتر سامانه ثبت حقوق مقامات را راه اندازی کند

1395/09/28-

پایان اختلاف ناجا و سردفتران در قالب استفساریه

1395/09/02-

ابلاغ یک قانون موافقتنامه همکاری بین‌المللی به دولت

1395/07/24-

تحویل 30 هزار برگ سند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به کمیسیون اصل نود

1395/07/24-سخنگوی کمیسیون اصل نود مطرح کرد:

کمیسیون اصل نود تبدیل به دیوان می شود.

1395/05/06-سخنگوی کمیسیون اصل نود مطرح کرد:

ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده معطل مانده تخلفات دولت نهم و دهم در دادسرا

1395/05/05-بهرام پارسایی مطرح کرد:

آمادگی کمیسیون اصل نود برای بررسی شکاف پرداختی های جامعه پزشکی با پرستاری

1395/05/04-داود محمدی مطرح کرد:

گزارش طرح حقوق های غیرمتعارف به زودی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

1395/04/30-بستن منافذ قانونی پرداخت های نامتعارف

کمیسیون اصل 90 پیگیر برگشت حقوق های نا متعارف به خزانه است.

1395/04/30-

انتخاب روسا و اعضای کمیته های پنج گانه و تصویب برنامه چهارساله کمیسیون اصل نود

1395/04/27-پهرام پارسایی مطرح کرد:

طرح ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران هفته جاری به صحن علنی ارائه می‌شود.

1395/04/23-

عناوین کمیته های کمیسیون اصل نود در دوره دهم تصویب شد

1395/04/23-

بررسی اولویت های کمیسیون اصل 90 در دوره دهم

1395/04/20-

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در دوره نهم مجلس (بخش اول )

1395/04/20-

گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن مجلس با عنوان «عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال با موضوع فساد در فوتبال ایران»

1395/04/19-

ترکیب نهایی هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مشخص شد.

1395/04/15-

گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن مجلس با موضوع عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی توسط رئیس جمهور

1395/04/15-

گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن مجلس با موضوع ایرادات وارده بر طرز کار دولت در شورای عالی حفاظت محیط زیست و به عنوان نمونه پیرامون منطقه کلاه قاضی اصفهان

1395/04/15-

گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن مجلس با موضوع وضعیت خودروهای وارداتی

1395/04/15-

گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن مجلس با موضوع ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات کشورهای خارجی