wait لطفا صبر کنید
| | 2017 / 25 / June
| | 2017 / 25 / June

صفحه اصلی » اخبار

1396/03/28-رئیس کمیسیون اصل نود مطرح کرد:

تکمیل پروژه های نیمه تمام 450 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

1396/03/28-پارسایی مطرح کرد:

استنکاف صداوسیما و بانک مرکزی از نظارت سازمان حسابرسی

1396/03/28-ولی داداشی مطرح کرد:

طبق قانون حق صدور سند خودرو با دفترخانه هاست

1396/03/28-

شکایت از هیات نظارت بر انتخابات شوراها به کمیسیون اصل نود

1396/03/28-

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/02/25 لغایت 1396/02/31

1396/03/28-تقدیم هیئت رئیسه شد:

سؤالات 5 نفر از نمایندگان از هیأت دولت

1396/03/28-تقدیم هیئت رئیسه شد:

سؤالات 12 نفر از نمایندگان از هیأت دولت

1396/03/28-تقدیم هیئت رئیسه شد:

سؤالات 12 نفر از نمایندگان از هیأت دولت

1396/03/28-

کمیسیون اصل نود اجرای مرخصی 9 ماهه زنان را پیگیری می کند

1396/03/28-سعیدی مطرح کرد:

مجلس از توسعه گردشگری کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت می کند.

1396/03/28-

تسریع در روند ورود گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به اصفهان

1396/03/28-محمدرضا منصوری مطرح کرد:

پیگیری کرسنت در شورای عالی امنیت ملی / کمیسیون اصل 90 به موضوع کیفیت بنزین ورود کرد.

1396/02/25-

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 96/02/18 لغایت 96/02/24

1396/02/25-

متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده دانش آشتیانی

1396/02/20-

ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده های کوه خواری و جنگل خواری در کشور / وصول پرونده زمین خواری در استان های شمالی

1396/02/20-

ماموریت لاریجانی به کمیسیون اصل 90 / بررسی سریع پرونده دانش آشتیانی

1396/02/20-تقدیم هیئت رئیسه شد:

سؤالات 4 نفر از نمایندگان از هیأت دولت

1396/02/20-تقدیم هیئت رئیسه شد:

سؤالات 1 نفر از نمایندگان از هیأت دولت

1396/02/20-

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 96/2/11 لغایت 96/2/17

1396/02/13-

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 96/02/04 لغایت 96/02/10