wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 20 / February
| | 2018 / 20 / February
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:331
0/0 (0)
[1396/07/17]

گزارش عملکرد کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1396/07/16  

به گزارش پایگاه اینترنتی معاونت نظات مجلس شورای اسلامی، گزارش آمار کلی  عملکرد و اقدامات انجام شده درکمیسیون اصل نود قانون اساسی از تاریخ 1396/07/10 لغایت  1396/07/16 منتشر شد.

آمار کلی  عملکرد

کل شکایات وارده به کمیسیون اصل نود از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1396/07/16  67 فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده 117  فقره مکاتبه با مراجع ذی ربط صورت گرفته، همچنین به منظور پیگیری نامه های ارسالی کمیسیون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک‌ماه) واصل نشده 61 فقره نامه پیروی ارسال شده، 88 فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و 27 فقره پاسخ دستگاهها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمائی شکاتی که شکوائیه آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته، 76 فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی ربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر شده است. 0 فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده­ است، 778 فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور 436  فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است.

جلسات برگزار شده درکمیسیون اصل نود 

  • جلسه روز سه شنبه مورخ 1396/07/11 کمیسیون و تصمیم گیری درخصوص گزارش تهیه شده با عنوان «طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئین نامه های اجرایی مربوطه» که گزارش مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسید و مقرر شد جهت قرائت از صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.
  • جلسه روز یکشنبه مورخ 1396/07/16 کمیسیون درخصوص:
  • پرونده «پتروشیمی بوعلی» که مقرر شد که یکی از اعضای کمیسیون بهمراه کارشناسان ذیربط بازدیدی از پتروشیمی بوعلی داشته باشند.
  • ارائه گزارش کمیته فرهنگی از بازدیدهای انجام شده درخصوص میراث فرهنگی و گردشگری استانهای اصفهان ، شیراز، همدان، خراسان رضوی و جنوبی که مقرر شد تا پایان ماه جاری نسبت به بازدید از دو استان باقیمانده اقدام و گزارش مربوطه تکمیل و جهت بررسی و تصویب به هیات رئیسه کمیسیون ارائه شود.
  • پرونده بررسی وضعیت فرودگاههای کشور که مقرر شد ظرف دو ماه آینده بازدید از فرودگاههای مورد نظر انجام و گزارش مربوطه آماده و ارائه شود.
  • بحث و تبادل نظر پیرامون مصوبه مورخ 1396/07/11 جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی درخصوص عدم برگزاری جلسات علنی در روزهای سه‌شنبه و لزوم برگزاری جلسه کمیسیونها در صبح (چهارساعت) و بعدازظهر (سه ساعت) 
برچسب
یادداشت ها
Parameter:302769!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار