wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 20 / February
| | 2018 / 20 / February
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:58
0/0 (0)
[1396/11/02]

تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به دیوان کارآیی آن را افزایش می دهد  

نماینده آستارا گفت:اگر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تبدیل به دیوان شود ظرفیت بسیار بزرگی برای مردم و مجلس شورای اسلامی است.

ولی داداشی نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار اعتمادآنلاین درخصوص دیوان شدن کمیسیون متبوعش گفت: پیش از این که بحث تبدیل شدن کمیسیون اصل 90 به دیوان مطرح شد بنده مخالف آن بودم چرا که تمامی اختیارات کمیسیون اصل نود را می گرفت و کارایی لازم را نداشت.

وی تصریح کرد: با اخطار قانون اساسی و تذکر آئین نامه ای که در این خصوص داشتیم این طرح به کمیسیون برگشت و اصلاح شد. اگر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تبدیل به دیوان شود ظرفیت بسیار بزرگی برای مردم و مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی دیوان اصل نودم قانون اساسی و کمیسیون اصل نود در حال حاضر است. یکسری نواقص قانونی و کمبود قانون وجود دارد و در برخی موارد زمانی که شکایتی می شود طبق قانون ما می توانیم با ابزارهای نظارتی که داریم با وزیر برخورد کنیم. اما با یک مدیرکل نمی توان برخورد کرد که در کمیسیون اصل نود راهکارهایی برای این موضوع دیده ایم.

داداشی با بیان اینکه با تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به دیوان کارآیی آن افزایش می یابد تاکید کرد: با دیوان شدن کمیسیون اصل نود تخلف مدیران پایین دست وزرا را می توانیم مورد بررسی قرار دهیم و برای آنها در دیوان حکم صادر خواهیم کرد که این حکم می تواند حکم بر عزل باشد و بنابر تخلفشان با آنها برخورد می شود. دیوان اصل نود رئیس و قاضی خواهد داشت و کارایی آن بیشتر می شود.

وی درخصوص زمان تدوین آئین نامه دیوان اصل نود اظهار داشت: بعد از تکمیل شدن بررسی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس و تصویب تمامی مواد آن کمیسیون آئین نامه باید اقدام به تدوین آئین نامه کند.

برچسب
یادداشت ها
Parameter:313090!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار