wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 20 / February
| | 2018 / 20 / February
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:299
0/0 (0)
[1396/07/06]

اعزام هیات بازرسی کمیسیون اصل نود به استان همدان  

هیاتی متشکل از نمایندگان و کارشناسان کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود به استان همدان اعزام شدند. 

شکل از آقایان ابطحی و سعیدی نمایندگان خمینی شهر و تبریز و دو تن از کارشناسان کمیته فرهنگی کمیسیون از تاریخ 1396/04/26 لغایت 1396/04/28 به استان همدان جهت بررسی عملکرد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان اعزام شدند .

 

طی این سفر با برگزاری جلساتی با حضور معاون و مدیران استانداری، مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی استان، فعالین حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی (تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها) اقدام به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع و نیز شکایات واصله به کمیسیون شد .

همچنین بازدیدهایی از برخی آثار تاریخی استان همدان از جمله: تپه هگمتانه، غار علیصدر، روستای سنگی ورکانه، کاروانسراهای قدیمی، مجموعه های اقامتی(هتل، مهمانپذیر و مجموعه های بوم گردی)، مسجد جامع همدان، حمام آقاتراب نهاوند، آرامگاه حیقوق نبی تویسرکان، حمامها و مساجد قدیمی تویسرکان و... انجام شد .    

بر اساس برنامه مصوب کمیسیون اصل نود مبنی بر بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وآسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و با هدف تهیه گزارشی جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هیات بازرسی متشکل از آقایان ابطحی و سعیدی نمایندگان خمینی شهر و تبریز و دو تن از کارشناسان کمیته فرهنگی کمیسیون از تاریخ 26/4/96 لغایت 28/4/96 به استان همدان جهت بررسی عملکرد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان اعزام شدند .

طی این سفر با برگزاری جلساتی با حضور معاون و مدیران استانداری، مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی استان، فعالین حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی (تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها) اقدام به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع و نیز شکایات واصله به کمیسیون شد .

همچنین بازدیدهایی از برخی آثار تاریخی استان همدان از جمله: تپه هگمتانه، غار علیصدر، روستای سنگی ورکانه، کاروانسراهای قدیمی، مجموعه های اقامتی(هتل، مهمانپذیر و مجموعه های بوم گردی)، مسجد جامع همدان، حمام آقاتراب نهاوند، آرامگاه حیقوق نبی تویسرکان، حمامها و مساجد قدیمی تویسرکان و... انجام شد .    

برچسب
یادداشت ها
Parameter:278328!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار