مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » ابلاغ و انتشار قوانین
بازدید:1069
0/0 (0)
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش داد:
[1395/10/11]

24 عنوان قانون مختلف مصوب دوره نهم با عدم تصویب مقررات لازم توسط هیئت وزیران، متوقف یا ناقص است.  

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی پس از یررسی عملکرد هیئت وزیران در خصوص تهیه و تصویب آئین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین اعلام کرد تا تاریخ  (1395/07/06)  24عنوان قانون مختلف مصوب دوره نهم با عدم تصویب مقررات لازم توسط هیئت وزیران، متوقف یا ناقص است.

مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، با وضع 35 فقره قانون (از میان 199 فقره قانون مصوب این دوره)، به لزوم تهیه و تصویب 187 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است که از این تعداد تاکنون، 119 فقره مقرره تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده و 68 فقره تا کنون مصوب نشده است. این 68 فقره مقرره، مربوط به 24 عنوان قانون مختلف است؛ بدین معنی که اجرای این تعداد قانون، با عدم تصویب مقررات لازم، متوقف یا ناقص است.

همچنین،‌ مجلس شورای اسلامی در دوره دهم ضمن وضع 4 فقره قانون، دولت را مکلف به تهیه و تصویب 5 فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب کرده است که مهلت تهیه و تصویب یک فقره از آنها فرارسیده و تا تاریخ  (1395/07/06)  با گذشت یکماه از آن، به تصویب نرسیده‌است.

یادداشت ها
Parameter:223367!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار