مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » ابلاغ و انتشار قوانین
بازدید:957
0/0 (0)
[1395/12/17]

یک قانون، 26 مقرره  

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی و هیأت وزیران را ملزم به تدوین و تصویب 26 مقرره کرد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب این قانون، اجرای 17 ماده، بند و جزء آن را به مصوب ساختن آیین‌نامه اجرایی مشروط کردند. «آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی»، «آیین‌نامه اجرایی استقرار سامانه‌های بهداشتی»، «آیین‌نامه اجرایی فعالیت حساب ذخیره ارزی»، «آیین‌نامه اجرایی تشکیل گروه اقتصادی»، «آیین‌نامه اجرایی تجدید سازمان ستاد آب کشور» و «آیین‌نامه اجرایی تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های لازم‌التصویب قانون مذکور است.

در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همچنین دولت به تهیه و تصویب «طرح جامع حمل و نقل کشور» و اساسنامه‌های «صندوق توسعه حمل و نقل»، «سازمان هواپیمایی»، «شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران»، «سازمان توسعه سواحل مکران» و «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» مکلف شده است.

«تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی»، «تعدیل مبلغ مندرج در بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور» و «تعیین مناطق غیربرخوردار» دیگر مقررات لازم‌التصویب قانون یاد شده برای هیأت وزیران است.

عدم تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی یک قانون، به معنای عدم اجرا یا اجرای ناقص آن قانون است.

برچسب
مرتبط
یادداشت ها
Parameter:227930!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار