مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:975
0/0 (0)
[1395/10/28]

پرونده اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی در دستور کار کمیسیون اصل نود  

پرونده اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر استاد رسمی درخصوص تنظیم سند خودرو در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار دارد . 

 بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو و یا کفایت برگ سبز، در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار دارد.

پس از پایان بررسی برنامه ششم توسعه و در اولین هفته کاری مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود نسبت به تشکیل جلسه ، بررسی و تصمیم گیری نهایی در این خصوص اقدام خواهد نمود .

برچسب
مرتبط
یادداشت ها
Parameter:224163!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار