مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:215
0/0 (0)
تجری مطرح کرد:
[1396/03/28]

ورود کمیسیون اصل نود به پرونده «واردات خرما از اسرائیل»  

نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر دستگاهی درباره واردات خرما از اسرائیل قصور کرده و نقشی در این ماجرا داشته باشد، در صورت تسلیم شکایات به کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم گیری می کنیم.

نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر دستگاهی درباره واردات خرما از اسرائیل قصور کرده و نقشی در این ماجرا داشته باشد، در صورت تسلیم شکایات به کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم گیری می کنیم.

فرهاد تجری در گفتگو با میزان درباره واردات خرما از اسرائیل بیان کرد: تولیدات خرما در کشور بحدی زیاد است که علاوه بر استفاده مردم، مصارف دیگری نیز دارد بنابراین چرا باید این محصول ازاسرائیل وارد شود؟

نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: اگر دستگاهی درباره واردات خرما از اسرائیل قصور کرده و نقشی در این ماجرا داشته باشد، در صورت تسلیم شکایات به کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم گیری می کنیم.

حدود یک سال قبل چند محموله خرما در منطقه آزاد تجاری شهرستان ماکو توقیف شد که بررسی های اولیه نشان می داد این محموله محصول رژیم غاصب صهیونیستی است. ازآنجایی که هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان آذربایجان غربی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی دراین باره گفته بود پس از انجام تحقیقات محرز شد که این خرماها محصول رژیم اشغالگر قدس است و مطابق با قانون منع ورود کالاهای متعلق به رژیم اشغالگر قدس نهایتا روند رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کرد و این محموله ضبط شد.

برچسب
یادداشت ها
Parameter:232573!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار