مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » تحقیق و تفحص
بازدید:870
0/0 (0)
در صحن علنی مجلس صورت گرفت:
[1395/09/13]

تصویب تقاضاهای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا» و «بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف »  

تقاضاهای نمایندگان مردم برای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» در صحن علنی مجلس (مورخ 1395/09/03) مورد تصویب قرار گرفت.

وکلای ملت در جلسه علنی به تاریخ سوم آذر ‌ماه، مستند به ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به تقاضاهای تحقیق‌و‌تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا» و «بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» که مجموعاً به امضای 6 نفر از نمایندگان رسیده و ضرورت آنها مورد تصویب «کمیسیون اقتصادی» قرار نگرفته بود، رأی مثبت دادند. پس از آن موضوع برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شد. لازم به ذکر است مستند به همان ماده، کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. 

برچسب
مرتبط
یادداشت ها
Parameter:222718!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار