مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
صفحه اصلی » اخبار و گزارش » اصل نودم
بازدید:334
0/0 (0)
[1395/12/08]

بازدید هیات اعزامی کمیسیون اصل نود از فرودگاه شهید هاشمی نژاد  

هیات اعزامی کمیسیون اصل نود طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 3 و1395/12/04  برای رسیدگی به وضعیت فرودگاه مشهد به این شهر اعزام شدند.

آقایان محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود و دکتر رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و عضو کمیسیون اصل نود به همراه کارشناس کمیسیون اصل نود طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ضمن بازدید از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس از دستگاههای یخ زدایی چهار شرکت پشتیبان آن مجموعه بازدید نمودند.

همچنین در جلسه عصر روز سه شنبه که با حضور معاون استاندارخراسان رضوی ، مدیران کل استانداری، مدیرکل بحران استان، مدیرکل فرودگاه شهید هاشمی نژاد، فرماندار مشهد، روسای دفاتر شرکتهای هواپیمایی ، مدیرکل سازمان هواشناسی و سایر مسئولین مرتبط با موضوع در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد در خصوص موضوع بحث و تبادل نظر انجام و مقرر شد گزارش نهایی ظرف ده روز آینده توسط کمیته مربوطه آماده و ارائه شود تا نسبت به آسیب شناسی موضوع، معرفی خاطیان و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده اقدام شود .

برچسب
یادداشت ها
Parameter:227120!model&173 -LayoutId:173 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار